Články o fotovoltaice

13. 10. 2011

Alternativní zdroje energie šetří životní prostředí i vaši peněženku

&Proč využít fotovoltaické panely při stavbě nového domu či při rekonstrukce stávajícího bydlení?

13. 10. 2011

Ekologická energie v ekologickém domě

Myslíte ekologicky? Máte zájem o využití alternativních zdrojů energie pro vaše bydlení? Zajímá vás čistá a ekologická výroba elektřiny? Pak jsou ideální variantou pro váš dům fotovoltaické panely.

24. 09. 2011

Využívání sluneční energie

Sluneční záření je jako obnovitelný zdroj vhodný pro ekologickou výrobu energie jak elektrické tak tepelné. Kvůli zvyšujícím se cenám energií je využívání sluneční energie stále hojněji využíváno.

zobrazit všechny

Solární panely

Sluneční záření dodává na naši Zemi 15 000x více energie než, než lidstvo dokáže v reálném čase spotřebovat. Tento fakt skýtá v oblasti obnovitelných zdrojů energie obrovský potenciál a prostor pro ekologičtější a ekonomicky méně náročný způsob využití sluneční energie jako zdroje energie, jenž se dá využít různými způsoby - nejčastěji v rodinných domech k ohřevu vody, topení a k výrobě a dodávkám elektrické energie do distribuční sítě.

Největší uplatnění solárních zařízení tkví jistě ve výrobě energie sloužící k vytápění objektů a výrobě elektrické energie. Ostatní produkty založené na přeměně sluneční energie jsou také dosti rozšířené. Jsou to například kalkulačky, zahradní lampy, nabíječky na nejrůznější spotřebiče, jako je mobil nebo notebook, a další.

Na těchto webových stránkách se zaměříme na takové solární systémy, které svojí vyprodukovanou energii přeměňují na střídavý proud a zásobují distribuční síť elektrickou energií. Nejprve však základní rozdělení solárních zařízení dle způsobu využití :

  • Fotovoltaické sluneční panely  – pokud slouží k výrobě elektrické energie  
  • Termické sluneční panely - pokud slouží k výrobě tepelné energie (vytápění domů,vyhřívání bazénů a skleníků, .. )

Fotovoltaické solární panely

Proces přeměny sluneční energie na elektrickou se odborně nazývá fotovoltaika. Tato získaná energie je ve formě stejnosměrného proudu. Buď se přímo spotřebovává, nebo se uchovává v bateriích, nebo se mění na střídavou a poté se dodává do distribuční sítě.

Při výběru vhodného solárního systému je třeba mít na paměti nejen průměrné hodnoty slunečního svitu a účinnost panelů, ale také budoucí polohu a umístění systémů v reliéfu okolního terénu. Také v úsporách ekonomické stavby důležitým roli hraje celková spotřeba všech používaných zařízení, které budou k systému připojeny.

Nejvíce rozšířené fotovoltaické solární panely v současné době jsou křemíkové. Různým zpracováním křemíku lze vyrobit monokrystalické, polykrystalické a amorfní fotovoltaické články. Monokrystalická buňka má tvar černého osmiúhelníku a polykrystalická buňka je zbarvena modře ve tvaru čtverce. V praxi se používají převážně monokrystalické panely.

Seskupením fotovoltaických článků a vzájemným napojením článků různých velikostí a výkonu jsou základem fotovoltaického systému.

Kde lze použít fotovoltaické solární systémy

V obecné rovině platí, že fotovoltaické solární systémy lze použít všude tam, kde je dostatek sluneční energie. Důležitou podmínkou je správné umístění systémů z hlediska naklonění panelů. Nejlépe by měli být umístěny jižním směrem, to zajistí intenzivnější dopad slunečních paprsků po co největší část dne. Také vhodné umístění panelů v terénu krajiny hraje důležitou roli.

Proč si vybrat právě ekonomický fotovoltaický systém?

  • Levná energie, nenáročná energie- fotovoltaické systémy vyrábějí elektřinu ze slunečních paprsků
  • Snížení celkových nákladů za energie - vyrobená energie se prodává zpět poskytovateli distribuční sítě (ČEZ, EON, PRE)
  • Garantované výkupní ceny - pro fotovoltaické systémy je garance cen po dobu 20 let. Pro rok 2009 byla stanovena cena za vyrobenou 1kWh v režimu plného výkupu 12,89 kč/kWh (do inst. výkonu 30 kWp) a 12,79 kč/kWh (instalace nad 30 kWp). V režimu tzv. "Zelených bonusů" je výkupní cena 11,91 kč/kWp
  • Vysoká účinnost polykrystalických článků – zkvalitňováním fotovoltaických článků se postupně zvyšuje jejich výkon a životnost. účinnost až 16 % (monokrystalické panely – články)
  • Jednoduchá instalace - fotovoltaické systémy se dají jednoduše instalovat např. na střechy budov, rovinatý pozemek, atd.
  • Dlouholetá životnost - výrobcem jsou garantovány výkonové parametry fotovoltaika na 20 let. Životnost fotovoltaického systému je 30-35 let.
  • Odolnost - fotovoltaické systémy jsou vyrobeny z tvrzeného skla s EVA folií, která je odolná proti nežádoucím vlivům počasí (déšť, kroupy, vítr)
  • Ekonomická návrtatnost  - zkušenosti ve stavbě počítají s návratností vložených investic do fotovotaických systémů se pohybuje od 8 do 12 let. Záleží na množství a typu instalace.

Termické solární panely

V praxi slouží k výrobě tepelné energie určené k ohřevu teplé užitkové vody (TUV),  k vytápění objektů (rodinné domy, rekreační chaty), či k ohřevu vody v bazénech a  výrobě páry … . Základním konstruktem takového termického kolektoru je absorbér – deska resp. trubice, která se nachází uvnitř kolektoru. Právě na povrchu této desky se přeměňuje na tepelnou energii.

Před koupí termického kolektoru je nutné zvážit, jaký konkrétní účel by mělo budoucí zařízení plnit. Podle toho volíme materiál povrchu absorbéru (černá barva, selektivní speciální vrstva, aj. )

Cena plynu je velice důležitá. Ušetřete změnou dodavatele. Vyzkoušejte také tepelná čerpadla pro rodinné domy - to nejlepší na trhu.Novinky