ERÚ: Vyjádření stavebních úřadů pro nové instalace malých FVE nebudeme vyžadovat

Napsal dne 27. 08. 2013 uživatel zdenek.stehlik

Energetický regulační úřad (ERÚ) nám minulý pátek potvrdil, že již nebude vyžadovat vyjádření stavebních úřadů k instalacím nových malých FVE. Jsme rádi, že ERÚ poměrně rychle a  konstruktivně zareagoval na naši připomínku. 


Níže předkládáme stanovisko ERÚ které jsme získali od pana Vladimíra Černého z  oddělení komunikace ERÚ.

Celou záležitost ohledně rozdílných vyjádření stavebních úřadů intenzivně řešíme. Doposud jsme nově obdrželi pouze neoficiální stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), nicméně toto neoficiální stanovisko se shoduje s naším výkladem stavebního zákona, tedy že FVE na střechách rodinných domů (malých garáží apod.) jsou stavební úpravou.
 
Fotovoltaické systémy na střechách rodinných domů jsou určeny většinou k výrobě energie:
a)  buďto je spotřebována přímo v dané stavbě a případné přebytky jsou prodány do distribuční sítě,
b)  nebo je vyrobená energie určena výhradně k dodávání za výkupní cenu do distribuční sítě, ze které se pak odebírá pro vlastní spotřebu stavby (vyrobená energie nepřevyšuje spotřebu rodinného domu),
c)  anebo vyrobená energie zásobuje stavbu, u které není vybudována elektrická přípojka.
Ve všech uvedených případech se fotovoltaický systém posuzuje jako technické zařízení stavby. Technické zařízení stavby je její součástí.
 
Výstavba fotovoltaického systému na střeše rodinného domu je změnou dokončené stavby – stavební úpravou. Výstavba fotovoltaického systému na střeše rodinného domu je podle terminologie stavebního zákona změnou dokončené stavby rodinného domu – stavební úpravou rodinného domu související s provedením fotovoltaického systému na střeše rodinného domu.
 
Stavební úpravy nevyžadují podle § 79 odst. 6 stavebního zákona, územní rozhodnutí ani územní souhlas.
 
Způsob povolení stavební úpravy rodinného domu související s provedením fotovoltaického systému na střeše rodinného domu je vždy nutné posuzovat podle konkrétně navržených stavebních úprav. Za podmínek daných stavebním zákonem provedení nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu anebo provedení vyžaduje ohlášení. V případě, že nejsou splněny podmínky pro použití výše uvedených ustanovení, jedná se o stavební úpravy, které vyžadují stavební povolení. 
 
V podstatě každý FVS umísťovaný na stavbě RD, a je součástí RD, tedy stává se technickým zařízením stavby, je z hlediska pojmů stavebního zákona stavební úpravou stávající stavby.
 
Přestože se stavební úřady k FVE vyjadřují různě, tak abychom odstranili byrokratické požadavky na žadatele, tak na základě výkladu stavebního zákona námi i příslušným ministerstvem (MMR), vyjádření stavebních úřadů k těmto malým FVE nebudeme vyžadovat.