Proč ERÚ navrhuje snížení cen zelených bonusů od roku 2014?

Napsal dne 28. 11. 2013 uživatel zdenek.stehlik

Návrh Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na snížení cen zeleného bonusu je poměrně překvapivý. Řada čtenářů našeho portálu je tímto záměrem pobouřena. Zeptali jsme se proto na důvody tohoto záměru přímo mluvčího ERÚ Jiřího Chvojky.Z návrhu cenového výměru ERÚ pro zelený bonus v roce 2014 vyplývá, že podpora pro majitelé malých střešních FVE uvedených do provozu v roce 2013 klesne až o 7% oproti roku 2013? Co je důvodem tohoto poklesu cen zeleného bonusu v roce 2014?

Důvodem je nastavení hodnoty rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem. Cílem při stanovení hodnoty tohoto rozdílu je jeho optimalizace s ohledem na dopad do celkových vícenákladů. V Cenovém rozhodnutí č. 4/2012 došlo k výraznému zvýšení zelených bonusů pro FV instalace do 30 kW, nicméně situace na trhu v letošním roce na toto zvýšení zeleného bonusu (tzn. snížení rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem) nereagovala a k migraci výrobců mezi výkupní cenou a zeleným bonusem nedošlo. 

Z těchto důvodů v  návrhu cenového rozhodnutí na rok 2014 Úřad přistoupil ke sjednocení hodnoty rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem pro všechny FVE bez rozlišení velikosti instalovaného výkonu. I přesto dochází  v roce 2014 ke zvýšení zelených bonusů u FVE do 30 kW až o 903 Kč/MWh oproti roku 2012. Tento absolutní nárůst mezi roky 2012 a 2014 rozhodně nepovažujeme za diskriminaci střešních FVE. 

Pokud dojde k poklesu cen zeleného bonusu v roce 2014, bude to znamenat, že majitelé malých střešních FVE bude „hendikepováni“ na rozdíl od investorů do velkých FVE na polích v letech 2009-2010, kterým budou výkupní ceny navýšeny o 2 %. Jakým způsobem bude ERÚ garantovat, že bude dosažena garantovaná návratnost investice do FVE v rámci prosté návratnosti v případě poklesu cen zeleného bonusu v roce 2014? 

K zákonné 2 % indexaci výkupních cen došlo u všech FVE bez rozlišení velikosti instalovaného výkonu a data uvedení do provozu. Jelikož výše výnosů je v případě podpory formou zelených bonusů ze značné části závislá na samotném výrobci a smlouvě o výkupu elektřiny s obchodníkem (smlouvě o dodávce), nelze zákonem jakoukoliv návratnost investic garantovat. Garance patnáctileté prosté doby návratnosti se ze zákona č. 165/2012 Sb. (§12 odst. 1) vztahuje pouze na podporu formou výkupních cen.

V případě snížení cen zeleného bonusu v roce 2014 hrozí, že mnoho majitelů FVE přejde do systému pevných výkupních cen. Tímto dojde ke zvýšení finanční zátěže pro ostatní plátce podpory OZE v České republice. Neobává se vedení ERÚ tohoto fenoménu?

Cílem Úřadu je optimalizovat nastavení hodnoty rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem v prvé řadě s důrazem na minimalizaci celkových vícenákladů a zároveň tak, aby co největší množství elektřiny bylo uplatněno na trhu. Ne vždy nutně musí platit, že forma podpory v zeleném bonusu je z hlediska celkových vícenákladů výhodnější, než podpora formou výkupních cen. 

Střešní instalace FVE s instalovaným výkonem do 30 kW vnímá Úřad především jako prostředek pro snížení faktur za spotřebu elektřiny, kde hlavním motivem pro výběr zeleného bonusu je především možnost zvýšení úspor za „nenákup“ elektřiny od obchodníka s elektřinou, nikoliv výše samotného zeleného bonusu. Efektivitu využití vyrobené elektřiny z FVE u domácí FVE je pak možné zvýšit přizpůsobením provozu domácnosti.