Proč výrobci zelené elektřiny platí za spotřebovanou elektřinu?

Napsal dne 11. 12. 2014 uživatel zdenek.stehlik

Česká republika v minulém roce zavedla jako jediná v Evropě poplatek za spotřebovanou elektřinu, kterou si vyrábějí i majitelé malých solárních elektráren na střechách. Na rozdíl od Německa, kdy byl obdobný poplatek zaveden v srpnu letošního roku a jsou od něj osvobozeny malé elektrárny o výkonu do 10 kWp, v Česku tento poplatek musí platit i majitelé jednoho nebo dvou panelů, kteří si vyrábějí elektřinu pro vlastní spotřebu.

 


Vůbec nejtristnější je tato situace pro majitele nových elektráren, kteří se připojili do sítě v letošním roce. Musí totiž platit poplatek za vyrobenou a spotřebovanou elektřinu ve formě podpory na OZE, a to i přesto, že vám na stavbu elektrárny nikdo nepřispěje ani halíř.

Proč se musí platit za vlastní vyrobenou a spotřebovanou energii?

„Ten klíč byl nastaven tak, že jsou rozděleny podle spotřebované elektřiny a tudíž to platí každý, kdo definičně spotřebovává elektřinu a je tím pádem jedno, jestli si jí vyrábí sám, anebo jestli mu jí vyrábí někdo jiný,“ prohlásil Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu, který komentoval zavedení poplatku pro Prima FTV.

Mnozí majitelé malých fotovoltaických elektráren tuto platbu s nadsázkou přirovnávají k pěstování mrkve .Vypěstujete si mrkev sami doma na své zahrádce, sníte jí a potom jdete do supermarketu zaplatit poplatek za to, že jste si svou vlastní mrkev snědli.

Podle Šolce však tento poplatek nesouvisí s tím, že si to někdo sám elektrárnu postavil „ Je to prostě klíč, podle kterého se všichni jakýmsi solidárním způsobem, který definoval zákonodárce podílíme na úhradě celospolečenských nákladů, které vznikly politickým rozhodnutém podporovat obnovitelné zdroje,“ uvedl Šolc.

Chystá se změna

Už v příštím roce chystá ministerstvo průmyslu a obchodu pro majitele fotovoltaických elektráren. Podle návrhu novely energetického zákona, který nyní projednává sněmovna,  se počítá s tím, že by se platilo podle jističe, což je dáno závěrem správního řízení Evropské komise.

Nově budou všichni odběratelé platit příspěvek podle rezervovaného příkonu, resp. velikosti jističe. Opatření sníží zátěž zejména velkým průmyslovým spotřebitelům. Domácnosti budou chráněny zastropováním podpory v maximální výši, jako mají dnes, ale budou si moci snížit hodnotu jističe a mohou tak ušetřit. V zákoně je totiž pojistka, že žádný odběratel nebude platit více nežli dosud.

Vzniklý rozdíl zaplatí stát. Podle vyjádření předkladatele novely, ministerstva průmyslu a obchodu, jde o asi pět miliard korun ročně. Potřeba financovat podporu částečně ze státního rozpočtu plyne z nezvládnuté regulace výkupních cen a následného boomu fotovoltaických elektráren v minulosti.