Návratnost investice

Napsal dne 00. 00. 0000

stránka 5

Zájemci o koupi solárních panelů či fotovoltaických solárních elektráren jistě zajímá, jaká bude pořizovací cena komponent na výrobu energie v závislosti na návratnosti výši vložených financí.

Ačkoli státní dotace na fotovoltaické elektrárny nebudou pro rok 2011 poskytovány, přesto se stavba solárních systémů vyplatí i bez dotací. Návratnost investic do konstrukce systému se počítá zhruba na 8 až 12 let. Čas potřebný na návratnost vložených financí nelze přesně stanovit, protože finanční výdaje ovlivňuje mnoho faktorů.

Cena fotovoltaické elektrárny

Cenová relace samotných fotovoltaických elektráren, potažmo komponent pro solární systémy, je důležitým aspektem ovlivňující návratnost investice. Pozitivní  je informace, že pořizovací ceny těchto zařízení stále klesají. Na trhu se objevují stále nové značky a produkty fotovoltaických panelů a stoupá i kvalita a výkon v poměru kvalita – cena.

Výkupní cena energie

Výkupní cenu energie vyrobenou ve fotovoltaických elektrárnách stanovuje Energetický regulační úřad ( zkráceně „ERU“). Pro rok 2011 u elektráren do 30 kWp výkonu je stanovena na úrovni 7,50 Kč/kWh za přímou dodávku do sítě a 6,50 Kč/kWh za „Zelený bonus“. U fotovoltaických elektráren nad 30 kWp je cena na úrovni 5,90 Kč/kWh za přímou dodávku do sítě a 4,90 Kč/kWh za „Zelený bonus“. Regulačním úřadem je také stanoveno pravidelné valorizování výkupní ceny. Roční vzestup je plánován minimálně o 2%.

Výkupní cenu energie vyrobenou ve fotovoltaických elektrárnách stanovuje Energetický regulační úřad ( zkráceně „ERU“). Pro rok 2010 u elektráren do 30 kWp výkonu je stanovena na úrovni 12,50 Kč/kWh za přímou dodávku do sítě a 11,50 Kč/kWh za „Zelený bonus“. U fotovoltaických elektráren nad 30 kWp je cena o deset haléřů za kWh méně. Regulačním úřadem je také stanoveno pravidelné valorizování výkupní ceny. Roční vzestup je plánován minimálně o 2%.

Výkupní cenu energie vyrobenou ve fotovoltaických elektrárnách stanovuje Energetický regulační úřad ( zkráceně „ERU“). Pro rok 2009 u elektráren do 30 kWp výkonu je stanovena na úrovni 12,89 Kč/kWh za přímou dodávku do sítě a 11,91 Kč/kWh za „Zelený bonus“. U fotovoltaických elektráren nad 30 kWp je cena o deset haléřů za kWh méně. Regulačním úřadem je také stanoveno pravidelné valorizování výkupní ceny. Roční vzestup je plánován minimálně o 2%.

Více naleznete v dokumentu Cenové rozhodnutí na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Zelený bonus

Cena elektřiny vyrobená z obnovitelných zdrojů je při přepočtu na životnost výrobního zařízení zpravidla dražší než výroba elektřiny z ostatních neobnovitelných zdrojů. Vložené finance na pořízení fotovoltanických zařízení se během několika let vrátí a poté začnete na ekologické energii vydělávat.

Zelený  bonus je ve své podstatě dorovnáním rozdílu státem, který vzniká rozdílnými náklady na výrobu elektřiny z různých (obnovitelných či neobnovitelných) zdrojů. Nárok na zelený bonus můžete uplatnit v případě, kdy jste výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů a  využíváte pro svou osobní potřebu (např. v rodinném domě).

Pokud vlastní energii ze své solární elektrárny nebo jiného obnovitelného zdroje energie nespotřebováváte, ale pouze ji prodáváte dále do distribuční sítě, zelený bonus nezískáváte – cena za tuto elektrickou energii se pak nazývá výkupní cena. Zvolíte-li si jako formu podpory výkupní cenu, je provozovatel regionální distribuční soustavy (nebo provozovatel přenosové soustavy) povinen odkoupit od vás veškerou elektřinu, kterou z daného obnovitelného zdroje vyrobíte.Novinky