Připojení do sítě

Napsal dne 02. 03. 2011 uživatel zdenek.stehlik

Stop stav trvá dál

Krutá pravda o stop-stavu v ČEZku
Datum: 25. 03. 2011 

Prodloužení stop- stavu ze strany českých distribučních společeností, které jsou členy kartelového sdružení ČSRES, je zcela očekávaných krokem. Jeho cílem je zcela cíl zlikvidovat celý nově vzniklý fotovoltaický sektor v České republice.

Nejvíce však budou postiženy české domácnosti. Nebudou si moci snížit svůj účet za elektřinu pomocí stavby malé FVE na střeše svého domu.

Vše bylo dobře plánováno

Již v roce 2009 bylo vše dobře naplánováno a realizováno. Na jaře 2009 se v médiích objevily první signály o vizi rozvoje fotovoltaiky v Čechách z dílny „ČEZu“.

Generální ředitel ČEZ, Martin Roman, tehdy opakovaně v médiích prezentoval svoji vizi vývoje OZE a fotovoltaiky takto:.„….pro ČR bude nejlepší ukončit podporu výroby energie z FVE nejméně na 3 roky až dále výrazně poklesnou ceny FV technologií, a pak se uvidí…“

Legislativní bouře teprve vyvrcholí

Návrh Národního alokačního plánu (NAP) pro OZE (připraven v únoru 2010) jen potvrzuje skutečnost, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jednalo v souladu se stratégiii ČEZu. MPO to tehdy myslelo zcela vážně s ukončení, FV boomu v ČR. Cílem tohoto kroku bylo zamezit realizaci již dříve schválených projektů.

Nyní bude NAP schválen jako součást nového zákona o podporovaných zdrojích energií (ZPZE), který zasadí fotovoltaice a OZE další velkou ránu. MPO na tomto legislativním „díle“ intenzívně pracuje a nebere ohled ani připomínky ze strany Legislativní rady vlády, která určité pasáže tohoto díla odmítla. Přijetím nového Energetického zákona (znemožní výstavbu velkých OZE) a ZPZE v podstatě brzy vyvrcholí anti-solární „legislativní“ bouře.

Pravá příčina stop-stavu

ČEZ si vesele a bez omezení v ČEZku stavěl své FVE v době, kdy to ostatním zakázal po zavedení stop-stavu. Je zcela jasné, že tím bránil (na popud ČEPS), brání a bude bránit vstupu nové konkurence na trh.

Není divu, ČEZ má obavy – v roce 2009 a 2010 poprvé ve své historii ztratil tržní podíl ve výrobě elektřiny v ČR (asi na úkor FVE, do jejichž staveb se nyní vehementně pustil). Inu monopol se musí chránit a konzervovat v ČEZku.

Pravou příčinou stop-stavu je něco zcela jiného, než obava o rozpad sítě a „blackout“ kvůli nástupu FVE v Čechách. Skutečným důvodem je boj o trh v oblasti dodávek elektřiny konečným zákazníkům – zejména domácnostem. Nejlépe je zakázat i připojování malých domácích FVE, které jsou tak pro síť nebezpečné a zdůvodnit to nebezpečím rozpadu přenosové sítě ČEPS.

Jsme si v ČEZku opravdu všichni rovni?

Pokud si jako zákazník ČEPS hodláte postavit svoji malou domácí FVE, musíte se odstěhovat do Bulharska nebo do Rumunska. Tam také působí ČEZ a kupodivu připojování nových FVE do sítě nebrání.

I v těchto zemích totiž probíhá solární boom, o kterém zatím česká média moc nepíši. Hold asi je na Balkáně lepší přenosová síť anebo tam snad mají jiné fyzikální podmínky?

Paradoxně, největší obětí stop-stavu budou české domácnosti. Nebudou si moci snížit svůj účet za elektřinu pomocí stavby malé FVE na střeše svého domu. Zatím to distribučním společnostem vychází, ale do roka a do dne přijde velká změna…..Novinky