Fotovoltaické solární panely

Fotovoltaické solární panely mohou být nezávislé na rozvodné síti (grid-off, nebo ostrovní systémy) nebo připojené k veřejné rozvodné síti (grid-on). Častější jsou však systémy grid-on.

Solární panely zapojené do sítě (grid-on)

Oproti ostrovním mají sluneční systémy zapojené do veřejné sítě výhodu, že mohou v době, kdy
vyrábí fotovoltaické panely přebytek energie, dodávat elektřinu do sítě. Naopak v době nedostatku zdroje slunečního záření lze zpětně z rozvodné sítě energii odebírat.
Dle typu solárních článků lze fotovoltaické sluneční panely a kolektory rozdělit na:

 • monokrystalické panely – skládají se z jediného krystalu
 • polykrystalické panely – z mnoha různě orientovaných krystalů
 • amorfní panely – základem je amorfní křemíková vrstva

Další typy článků běžně nepoužívané:

 • CIS (CuInSe2)
 • z teluridu kademnatého (CdTe)
 • z galiumarsenidu (GaAs)
 •  Vícepřechodové struktury
 • Organické fotovoltaické

Panely s monokrystalickými články

Solární panely s monokrystalickými články jsou v naších podmínkách používané nejvíce. Základ článku tvoří  křemíková podložka. Krystaly křemíku jsou větší než 10 cm a vyrábí se na bázi chemického procesu - tažením roztaveného křemíku ve formě tyčí o průměru až 300 mm. Ty se poté rozřežou na tenké plátky, tzv. podložky. Účinnost těchto článků se pohybuje v rozmezí 13 až 17%.

Panely s polykrystalickými články                                    

Základem je, stejně jako u monokrystalických panelů, křemíková podložka,s tím rozdílem, že solární články se skládají z většího počtu menších polykrystalů. Účinnost polykrystalických článků se pohybuje od 12 do 14% (výjimečně až 16%). Jejich výroba je ale v porovnání s monokrystalickými panely mnohem jednodušší, tedy i levnější a rychlejší.

Panely s amorfními články

Základem amorfních slunečních panelů je napařovaná křemíková vrstva, ta je v tenké vrstvě nanesena na sklo nebo fólii. Účinnost těchto článku je poněkud nižší, pohybuje se v rozmezí 7 až 9%. Pro dosažení daného výkonu je potřeba 2,5x větší plochy, než kolik by bylo potřeba při použití mono nebo polykrystalických modulů. Celoroční výnos je ovšem o 10% vyšší! Tyto typy článků patří k dnes na trhu nejlevnějším a výhodné jsou především tam, kde investor není omezení prostorem.

Ostrovní fotovoltaické solární systémy (grid-off)

Jak sám název napovídá, jedná se o solární panely, u kterých není možná distribuce energie do elektrické sítě, a to z různých důvodů – především z nedostupnosti nebo vysokých nároků na zapojení do elektrické sítě.
fotovoltaické systémy pro ostrovní provoz mají přesto široké uplatnění :

 • pro objekty bez možnosti připojení do elektrické sítě v dané lokalitě (chatové oblasti)
 • pro obytné automobily a karavany
 • jako záložní zdroje, např. EZS elektronické zabezpečovací systémy apod.
 • pro automobily - instalací zařízení získají nezávislost na elektrické přípojce, kdekoli v terénu nebo na stavbách.

Nevýhodou ostrovních fotovoltaických systémů je nutnost zapojení baterie, která uchovává vyrobenou energii na dobu, kdy není dostatečné množství slunečního záření a z ekologického důvodu, kdy vzhledem k nebezpečným látkám obsažených v baterií, se ekologičnost získané energie rapidně snižuje.Novinky