Termické solární panely (kolektory)

Termické solární kolektory a panely slouží k výrobě tepelné energie.

Dle možnosti využití a konstrukce je můžeme rozdělit na: 

Ploché solární kolektory

Sluneční paprsky dopadající na povrch solárních kolektorů jsou zachyceny v absorbéru, kde se záření přeměňuje na tepelnou energii. Ta je odvedena pomocí teplonosné kapaliny do výměníku, kde se nejčastěji získané teplo využije k přípravě teplé užitkové vody (TUV), ale  se selektivním povrstvením lze sluneční kolektory využít i k vytápění objektu nebo k uskladnění energie pro pozdější využití (na dobu, kdy je slabý sluneční svit).

Použití

V našich klimatických podmínkách lze díky plochým kolektorům ušetřit až 75% ročních nákladů na ohřev teplé vody. Průměrná životnost zařízení se odhaduje na 30 let.

Výhodou plochých (kapalinových) solárních kolektorů je nízká pořizovací cena. Nevýhodou je malý rozsah použitelnosti v praxi. Jsou aplikovatelné jen na ohřev teplé užitkové vody, přičemž ploché solární kolektory se selektivním povrstvením lze využít i k vytápění.

Materiály

Mnoho kolektorů používá celoměděné absorbéry s kvalitním vysoce selektivním povrchem (s vysokou absorpcí slunečního záření a malými tepelnými ztrátami sáláním), který si zachovává dlouhodobě své vlastnosti. Rám kolektoru je vyroben hliníku. Použité sklo je buď solární čiré nebo solární prismatické. Vysoce efektivní je napojení více kolektorů na sebe, což umožňuje vytváření velkých sérií kolektorů.

Sezónní kolektory

Sezonní solární kolektory vám výrazně prodlouží letní sezónu a to téměř při nulových nákladech na provoz bazénů.  Nároky na použití jsou zpravidla nejnižší, proto jej můžeme označit jako nejjednodušší typ slunečních kolektorů. Jak sám název napovídá, tyto kolektory se využívají pro ohřev vody v bazénech, kdy je teplotní rozdíl absorbéru a okolí od 0 do 20°C.

Jsou cenově dostupnější a i výhodnější ve vztahu k zastavěné ploše.

Materiály

Jsou vyrobeny ze speciálních materiálů tak, aby byly odolné proti UV záření, mrazu, znečištění ovzduší či oxidaci. Kolektor se skládá z absorbéru černé barvy, bez skleněné desky a skříně chránící úniky tepelné energie. Díky absenci skleněné desky v konstrukci, odpadají negativní ztráty odrazem a prostupem slunečního záření (transmisí).

Vakuové solární kolektory

Jedná se vlastně také o kapalinové sluneční kolektory, které charakterizuje nižší množstvím tepelných ztrát, ale samy mají vyšší účinnost. Princip funguje na absenci vzduchu v kolektoru, který minimalizuje tepelné ztráty.

Prostřednictvím vakuové trubice, která zachycuje sluneční záření a přeměňuje ji na tepelnou energii, dochází k výparu teplonosné kapaliny (obvykle voda nebo ethanol), ta ve formě páry přechází do kondenzátoru, kde předá tepelnou energii TUV nebo vodě sloužící k vytápění. Poté se ochladí a ve formě páry cirkuluje zpět do kolektoru.

Ve srovnání s klasickým kapalinovým kolektorem je vakuový mnohem výkonnější, zvláště při vyšších teplotních rozdílech vzduchu a kolektoru (v zimním období), či při menším intenzitě záření. Nevýhodou těchto kolektorů je jistě vyšší pořizovací cena.

Použití

Vakuové solární kolektory jsou vhodné k vytápění domů, ale již méně vhodné k přípravě TUV a zcela nevhodné k ohřevu vody v bazénech.

 

 Novinky