Umístění

Fotovoltaické solární panely můžeme umístit v podstatě na jakékoli místo. Majitelé rodinných domů si je mohu dát na střechu - nad krytinu, nebo místo krytiny. Dále se dají umístit také na např. na fasády, balkóny, výklenky atd.

Sklon a orientace fotovoltaických panelů

Při instalaci na střechu rodinného domu se bere v potaz lokalita, orientace světových stran na jih, nasměrování panelů se sklonem mezi 30 – 50°. Pokud se sklon nachází v rozmezí 25° – 60° jsou ztráty minimální. Proto zde postačí pouze přibližná hodnota. Zjistíte ji např. z projektové dokumentace k Vašemu domu.
Orientací panelů je myšlena odchylka od ideálního směru na jih. V našich podmínkách je ideální orientace 1° na jihozápad. Orientaci svého domu můžete zjistit např. z pohledu na www.mapy.cz pomocí souřadnic GPS.

Popis na zjištění množství vyrobené energie fotovoltaickou elektrárnou v závislosti na umístění systému

Zjištění údajů o místě instalace

Do příkazového řádku ve svém prohlížeči zadejte www.mapy.cz ,
1. Do vyhledávacího pole zadejte adresu místa pro instalaci (adresu Vašeho RD) tj. ulice, č.p., město a 2. stiskněte Hledej.
3. Najeďte kurzorem myši na tlačítko GPS, které se nachází v pravé horní části mapy.
4. Klikněte kurzorem na Váš dům na mapě.
5. V levém horním rohu se Vám objeví GPS souřadnice, které si zaznamenejte, budete je potřebovat za chvíli.

Zadání údajů pro výpočet výroby energie - systému PVGIS

Ve svém prohlížeči zadejte url adresu  http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/pvest.php?lang=sk&map=europe, což jsou webové stránky PVGIS. Pomocí formuláře na stránkách lze s velkou přesností odhadnout roční výrobu elektrické energie.  Následně vložte údaje pro výpočet :
1. PV technology: vybereme krystalický křemík.
2. Zadejte špičkový instalovaný FV výkon ? kWh: Zde zvolte Vámi vybraný instalovaný výkon. (např. 5kWp).
3. Zvolte odhadované ztráty sytému (%):  cca 11 %. Tyto ztráty jsou závislé na technické dokonalosti FVS. Dříve se počítalo se 14 %, dnes moderní FVS dosahuje pouze 10-11% ztrát.
4. Zadejte náklon modulů [0;90]: zde zadejte sklon panelů - úhel mezi panelem a vodorovnou základnou.
5. Zadejte orientaci modulů: Zde zadejte úhel natočení panelu oproti ideální jižní orientaci. Pozor na znaménko, pokud je orientace vychýlena směrem k východu, je zapotřebí před úhel dopsat znaménko mínus (-).
6. Pokud znáte náklon a orientaci zaškrtněte použít zadaný náklon a orientaci modulů. Máte zde také možnost nalézt optimální sklon a orientaci.
7. Zde zadáme dříve získané GPS souřadnice a stiskneme "potvrdit".

Vyhodnocení údajů

Nyní se nám zobrazí tabulka s výrobou elektrické energie v jednotlivých měsících a souhrnné informace. Z této tabulky vyčteme všechny potřebné informace, kterými jsou:

- odhadované ztráty vlivem teploty: x % (s použitím databáze teplot)
- odhadované ztráty vlivem úhlové odrazivosti: y %
- jiné ztráty (kabely, měnič, atd.): 12.0%
- celkové ztráty systému: x + y + 12 %

Nejdůležitějším ukazatelem pro nás je celková roční výroba (kWh/rok). Celková roční výroba je nejdůležitějším parametrem, pro ekonomickou studii Vaší fotovoltaické elektrárny. V našem případě jde o hodnotu 4736 kWh.Novinky