Využívání sluneční energie

Napsal dne 24. 09. 2011

Sluneční záření je jako obnovitelný zdroj vhodný pro ekologickou výrobu energie jak elektrické tak tepelné. Kvůli zvyšujícím se cenám energií je využívání sluneční energie stále hojněji využíváno.

Jsou dva druhy solárních panelů: ty co se zapojují do sítě „grid-on“ a ty pro síť „grid-off“. První druh vyrábí energii pro veřejnou síť a jeho výskyt je častější. Jeho výhodou je, že může vyrobit i přebytek energie. To se hodí pro období s nedostatkem slunečního svitu, kdy je rezerva přebytečné energie odebírána pro síť. Systémy grid-off nebo jinak také ostrovní systémy jsou vhodné pro místa, kde není možnost zapojení takovýchto systémů do elektrické sítě. Používají se například v chatových oblastech. Dále se využívají i jako záložní zdroje elektrické energie.

Kromě fotovoltaických systémů existují ještě i termické solární systémy, které umějí přeměnit sluneční energii na energii tepelnou. To vám pomůže ušetřit zejména při vytápění domu a dále pak při ohřevu vody do vany i do bazénu.

Výhody

U investice do solárních systémů máte jistotu, že se vám vrátí. Sluneční záření máte totiž zadarmo a navíc ani nemusíte platit ekologickou daň, jelikož takovouto výrobou energie přírodě neškodíte. Fotovoltaické panely mají i poměrně dlouhou životnost, protože jsou kvalitně vybaveny proti nepříznivým vlivům počasí. Výrobci udávají životnost panelů zhruba 20 let.

Využívání energie z obnovitelného zdroje je jedním z mnoha způsobů jak ušetřit. O dalších způsobech se můžete dozvědět na webových stránkách uspory-energie.com.Novinky